Serveis Jurídics SAP-PL

 

 .

El departament Jurídic està encabit dins de l’Àrea interna i d’Administració General de la FEPOL, coordinat per la llicenciada en Dret, Jéssica Bayo López.

SAP-PL disposa de dos advocats i dos llicenciats en dret que treballen a temps complert pel sindicat, assistint a tots i totes els afiliats/ades en els assumptes jurídics, que afecten especialment:
– Afers relacionats amb el règim disciplinari.
– Temes judicials relacionats amb la professió (via contenciosa, social i penal).
– L’elaboració de recursos administratius relacionats amb la professió.

– Lassessorament del Règim Estatutari en general.

Els advocats que us assistiran són:
Ruth Pazos Jimenez.
Xavier Todo Bañuls.
– I el llicenciat en dret: Carlos Alegre Lasterra.

Per afers derivats del desenvolupament com agent de l’autoritat, SAP-PL té convenis establerts amb els millors bufets d’advocats penalistes de Catalunya. En aquest cas, i sempre que l’assistència s’hagi de produir com a conseqüència d’una actuació en l’àmbit de les funcions policials, SAP-PL assumirà l’import d’una part de la despesa a l’asseguradora.

Per ser eficients amb els recursos del sindicat, SAP-PL haurà d’assignar i autoritzar l’advocat que correspongui en cada cas en funció del territori i la gravetat de la causa.


Els advocats que posem a la vostra disposició són els següents:

LLEIDA
– Enric Rubio (Rubio Advocats).

GIRONA
– Sanz Advocats.


Tanmateix, també tenim convenis de col·laboració amb diferents despatxos d’advocats, per temes particulars que necessitin els nostres afiliats. Tots aquells que vulguin contractar aquest servei, tindran un descompte sobre la minuta final del procediment. La primera consulta és gratuïta per tots els afiliats/ades al SAP-PL.

Si requeriu aquest servei, us heu de posar en contacte amb el nostre departament jurídic.