S. Sindicals
 
 
 
Creixell
EL SERVEI DE SEGURETAT PÚBLICA ENS MANS PRIVADES A CREIXELL
      
01  DE JULIOL DEL 2021.
 
Els problemes endèmics a la Policia Local del Creixell s’han agreujat en els darrers dies , on el servei de seguretat ciutadana ha estat realitzat per una empresa de seguretat privada , contravenint la normativa de referència ( article 32 de la Llei 5/2014, de 4 d’abril i el Reglament de Seguretat Privada).

Creiem des del SAP-PL ( FEPOL) que el problema es sustenta en la manca d’un projecte policial definit i coherent, amb una població d’aproximadament 4.000 habitants durant quasi tot l’any; que a l’època estival pot veure la seva població flotant augmentada en quasi 18.000 o 20.000 persones .

S’ha d’obrir un debat dins de l’equip de govern, per a poder donar resposta a les qüestions de seguretat pública i model policial a implementar en els propers anys, sense poder acotar a aquest mandat i poder donar resposta a un model sostenible i viable en el temps; amb una idea clara per a donar resposta a diverses qüestions:
a)- Estem davant d’un plantilla amb un alt grau de interinatge, actualment 8 agents funcionaris de carrera i 3 de interins, sense cap formació i amb les limitacions pròpies operatives. S’ha de tenir present que en els darrers anys s’ha passat d’una plantilla de 18 agents a 11 agents
b)- Que ens darrers dos anys de l’oferta pública només ha existit una plaça per a la Policia Local, cosa que entenem que és totalment insuficient per a poder donar resposta a les demandes de la població que al final és qui està patint aquests situació .
c) – Els agents i les agents de la Policia Local han demostrat la seva professionalitat i implicació amb el Consistori, ja que fa uns anys va ser l’únic col·lectiu del Ajuntament que de forma voluntària i, davant de la situació de precarietat econòmica que existia en la tresoreria del Ajuntament, van decidir abaixar-se el sou per a poder ajudar en la mesura del possible a pal·liar la situació que es vivia. d)- Manca total de formació per al Col·lectiu de la Policia local, dins d’un món jurídic i policial canviant i multidisciplinar. No entenem com des de l’ajuntament de Creixell es va contractar vigilància privada de Prosegur per les nits dels 23 al 26 de juny de 2021 en horari de 22h a 6h. Per la nit del 23 de juny van ser contractats 2 vehicles de Prosegur i 2 vigilants de seguretat privada.

Tenim constància des del SAP-PL FEPOL que a dependències policials d’aquests dies de torn de nit només hi havia un agent interí per atendre el telèfon. A més vulnerant la normativa de referència la nit de la revetlla de Sant Joan es va realitzar patrullatge per la vila en dos dotacions de Prosegur i de Protecció Civil per les zones del Nucli Urbà, Platja Creixell zona de l'Esclat, Constel·lació, Part baixa del Racó del Cèsar (Av. Roma-Via Augusta- Av. Ferrocarril), Av. del Mar (joves càmpings). Aquest fet es va tornar a repetir des del dia 24 al 26 amb un vigilant amb el vehicle de l’empresa Prosegur, en el mateix horari i funcions assignades la nit anterior. Durant aquestes nits es van produir festes en habitatges privats provocant aldarulls; diversos incendis ; grups de joves en el parc de davant del Sirena Dorada els quals feien conduccions temeràries amb motos cada nit i caps de setmana, amb pertorbació del ordre públic.

Els Vigilants de Seguretat desenvolupen unes funcions específiques i complementàries a les de la seguretat pública. Aquestes funcions es concreten en els articles 71, 72, 76 i 77 del Reglament de Seguretat Privada i es poden resumir en que podran exercir la vigilància i protecció de bens mobles i immobles, així com la protecció de les persones que es puguin trobar als mateixos i; efectuar control de identitat a l’accés o a l’interior de immobles determinats .

Per tant, des de el Consistori es va dotar sense marc legal, a realitzar patrullatge de seguretat ciutadana a un col·lectiu que no està facultat per aquesta tasca. Volem encoratjar al equip de govern a poder donar veu al col·lectiu de la Policia Local i; dins de la mesa general de negociació iniciar el camí per assolir un model policial òptim i que doni sortida a les reivindicacions d’aquest, per a poder donar una resposta a la ciutadania i a un servei d’excel·lència dins de la seguretat pública.

Barcelona, 30 de juny de 2021.
DATA:
01  DE JULIOL DEL 2021.
Serveis a l'afiliat
Segueix-nos
SOS desaparecido
Política de Cookies
Utilitzem cookies pròpies i tècniques de tercers d’anàlisi d’ús de la nostra web, a fi de millorar els nostres serveis. Accepto
Pot canviar la configuració i obtenir més informacióaquí